Downloads

Theater an der Ruhr

ANTIGONE

Steffen Reuber, Simone Thoma | Foto: Grittner (Weiße Nächte 2014)

Steffen Reuber, Simone Thoma | Foto: Grittner (Weiße Nächte 2014)

Download JPG
Simone Thoma, Ensemble | Foto: Köhring

Simone Thoma, Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG
Ferhart Keskin, Volker Roos | Foto: Köhring

Ferhart Keskin, Volker Roos | Foto: Köhring

Download JPG

 

Maria Neumann, Volker Roos | Foto: Köhring

Maria Neumann, Volker Roos | Foto: Köhring

Download JPG

Auf der großen Straße

Ensemble | Foto:  Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Gabriella Weber, Rupert J. Seidl, Klaus Herzog | Foto: Schmitz

Gabriella Weber, Rupert J. Seidl, Klaus Herzog | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Peter Kapusta, Simone Thoma, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Peter Kapusta, Simone Thoma, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Download JPG
Klaus Herzog, Steffen Reuber, Albert Bork | Foto: Schmitz

Klaus Herzog, Steffen Reuber, Albert Bork | Foto: Schmitz

Download JPG
Dagmar Geppert, Steffen  Reuber | Foto: Schmitz

Dagmar Geppert, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Rupert J. Seidl, Klaus Herzog | Foto: Schmitz

Rupert J. Seidl, Klaus Herzog | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Rupert J. Seidl | Foto: Schmitz

Rupert J. Seidl | Foto: Schmitz

Download JPG
Rupert J. Seidl, Albert Bork | Foto: Schmitz

Rupert J. Seidl, Albert Bork | Foto: Schmitz

Download JPG

CLOWNS 2 1/2

Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG
Matthias Flake | Foto: Köhring

Matthias Flake | Foto: Köhring

Download JPG
Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG
Simone Thoma, Dagmar Geppert, Albert Bork | Foto: Köhring

Simone Thoma, Dagmar Geppert, Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG
Matthias Flake, Albert Bork, Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Matthias Flake, Albert Bork, Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG
Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG
Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG

CLOWNS IM STURM

Petra von der Beek, Albert Bork, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Petra von der Beek, Albert Bork, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Download JPG
Albert Bork, Matthias Flake, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Albert Bork, Matthias Flake, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Simone Thoma, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Simone Thoma, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Download JPG

DANTONS TOD

Petra von der Beek, Volker Roos | Foto: Köhring

Petra von der Beek, Volker Roos | Foto: Köhring

Download JPG
Volker Roos, Klaus Herzog | Foto: Köhring

Volker Roos, Klaus Herzog | Foto: Köhring

Download JPG
Simone Thoma | Foto: Köhring

Simone Thoma | Foto: Köhring

Download JPG

 

Simone Thoma, Klaus Herzog | Foto: Köhring

Simone Thoma, Klaus Herzog | Foto: Köhring

Download JPG
Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG
Albert Bork, Fabio Menéndez, Petra von der Beek, Volker Roos | Foto: Köhring

Albert Bork, Fabio Menéndez, Petra von der Beek, Volker Roos | Foto: Köhring

Download JPG

 

Albert Bork, Fabio Menéndez, Simone Thoma,  Volker Roos | Foto: Köhring

Albert Bork, Fabio Menéndez, Simone Thoma, Volker Roos | Foto: Köhring

Download JPG

Das Wintermärchen

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG
Peter Kapusta, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Peter Kapusta, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Dagmar Geppert, Fabio Menéndez, Volker Roos | Foto: Schmitz

Dagmar Geppert, Fabio Menéndez, Volker Roos | Foto: Schmitz

Download JPG
Simone Thoma, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Simone Thoma, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Dagmar Geppert, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Dagmar Geppert, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Simone Thoma, Albert Bork, Volker Roos | Fotos: Schmitz

Simone Thoma, Albert Bork, Volker Roos | Fotos: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Simone Thoma, Dagmar Geppert, Albert Bork | Foto: Schmitz

Simone Thoma, Dagmar Geppert, Albert Bork | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

Der Hausschrat

Albert Bork, Petra von der Beek | Foto: Köhring

Albert Bork, Petra von der Beek | Foto: Köhring

Download JPG
Rosmarie Brücher, Klaus Herzog, Albert Bork | Foto: Köhring

Rosmarie Brücher, Klaus Herzog, Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG
Simone Thoma, Christine Sohn, Petra von der Beek, Albert Bork | Foto: Köhring

Simone Thoma, Christine Sohn, Petra von der Beek, Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG

 

Christine Sohn | Foto: Köhring

Christine Sohn | Foto: Köhring

Download JPG
Petra von der Beek | Foto: Köhring

Petra von der Beek | Foto: Köhring

Download JPG
Klaus Herzog | Foto: Köhring

Klaus Herzog | Foto: Köhring

Download JPG

 

Albert Bork, Rosmarie Brücher | Foto: Köhring

Albert Bork, Rosmarie Brücher | Foto: Köhring

Download JPG
Albert Bork | Foto: Köhring

Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG
Petra von der Beek, Simone Thoma | Foto: Köhring

Petra von der Beek, Simone Thoma | Foto: Köhring

Download JPG

 

Rosmarie Brücher, Simone Thoma, Albert Bork | Foto: Köhring

Rosmarie Brücher, Simone Thoma, Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG

Der Hofmeister

Steffen Reuber | Foto: Köhring

Steffen Reuber | Foto: Köhring

Download JPG
Rosmarie Brücher, Simone Thoma | Foto: Köhring

Rosmarie Brücher, Simone Thoma | Foto: Köhring

Download JPG
Fabio Menéndez, Klaus Herzog, Dorothee Lindner | Foto: Köhring

Fabio Menéndez, Klaus Herzog, Dorothee Lindner | Foto: Köhring

Download JPG

 

Volker Roos, Peter Kapusta | Foto: Köhring

Volker Roos, Peter Kapusta | Foto: Köhring

Download JPG
Klaus Herzog, Dorothee Lindner | Foto: Köhring

Klaus Herzog, Dorothee Lindner | Foto: Köhring

Download JPG
Albert Bork | Foto: Köhring

Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG

DER KAUFMANN VON VENEDIG

Rosmarie Brücher, Simone Thoma, Klaus Herzog, Ferhat Keskis | Foto: Schatton

Rosmarie Brücher, Simone Thoma, Klaus Herzog, Ferhat Keskis | Foto: Schatton

Download JPG
Rosmarie Brücher, Simone Thoma, Ferhat Keskin, Klaus Herzog, Steffen Reuber, Maria Neumann | Foto: Schatton

Rosmarie Brücher, Simone Thoma, Ferhat Keskin, Klaus Herzog, Steffen Reuber, Maria Neumann | Foto: Schatton

Download JPG

DER KLEINE PRINZ

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Köhring

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Köhring

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Köhring

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Köhring

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schatton

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schatton

Download JPG

 

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Köhring

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Köhring

Download JPG

DER VATER

Albert Bork | Foto: Köhring

Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG
Albert Bork, Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Albert Bork, Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Download JPG
Albert Bork, Robin Kaiser | Foto: Köhring

Albert Bork, Robin Kaiser | Foto: Köhring

Download JPG

 

Lisa Schöller, Albert Bork | Foto: Köhring

Lisa Schöller, Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG
Petra von der Beek, Steffen  Reuber | Foto: Köhring

Petra von der Beek, Steffen Reuber | Foto: Köhring

Download JPG
Rosmarie Brücher, Albert Bork, Julian Rauter | Foto: Köhring

Rosmarie Brücher, Albert Bork, Julian Rauter | Foto: Köhring

Download JPG

 

Albert Bork, Denise Dufeu, Petra von der Beek | Foto: Köhring

Albert Bork, Denise Dufeu, Petra von der Beek | Foto: Köhring

Download JPG

DIE DREIGROSCHENOPER

Rupert J. Seidl, Reinhard Firchow | Foto: Ebel

Rupert J. Seidl, Reinhard Firchow | Foto: Ebel

Download JPG
Ensemble | Foto: Ebel

Ensemble | Foto: Ebel

Download JPG
Reinhart Firchow, Volker Roos | Foto: Ebel

Reinhart Firchow, Volker Roos | Foto: Ebel

Download JPG

 

Roberto Ciuuli, Reinhart Firchow | Foto: Ebel

Roberto Ciuuli, Reinhart Firchow | Foto: Ebel

Download JPG
Ensemble | Foto: Ebel

Ensemble | Foto: Ebel

Download JPG

Die Glasmenagerie

Klaus Herzog, Simone Thoma, Albrecht Hirche | Foto: Schmitz

Klaus Herzog, Simone Thoma, Albrecht Hirche | Foto: Schmitz

Download JPG
Klaus Herzog, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Klaus Herzog, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Download JPG
Klaus Herzog, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Klaus Herzog, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Simone Thoma, Gabriella Weber, Albrecht Hirche | Foto: Schmitz

Simone Thoma, Gabriella Weber, Albrecht Hirche | Foto: Schmitz

Download JPG
Albrecht Hirche, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Albrecht Hirche, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG
Klaus Herzog, Gabriella Weber, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Klaus Herzog, Gabriella Weber, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Albrecht Hirche, Simone Thoma, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Albrecht Hirche, Simone Thoma, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Download JPG
Gabriella Weber, Simone Thoma |  Foto: Schmitz

Gabriella Weber, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG
Simone Thoma, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Simone Thoma, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Simone Thoma, Klaus Herzog | Foto: Schmitz

Simone Thoma, Klaus Herzog | Foto: Schmitz

Download JPG

DIE KUNST DER KOMÖDIE

Petra von der Beek, Steffen Reuber | Foto: Maron

Petra von der Beek, Steffen Reuber | Foto: Maron

Download JPG
Fabio Menéndez, Petra von der Beek | Foto: Maron

Fabio Menéndez, Petra von der Beek | Foto: Maron

Download JPG
Petra von der Beek, Simone Thoma | Foto: Maron

Petra von der Beek, Simone Thoma | Foto: Maron

Download JPG

 

Peter Kapusta | Foto: Maron

Peter Kapusta | Foto: Maron

Download JPG
Roberto Ciulli, Petra von der Beek | Foto: Maron

Roberto Ciulli, Petra von der Beek | Foto: Maron

Download JPG
Roberto Ciulli, Petra von der Beek | Foto: Maron

Roberto Ciulli, Petra von der Beek | Foto: Maron

Download JPG

Die Stunde Amerikas

Klaus Herzog, Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Klaus Herzog, Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Download JPG
Maria Neumann, Steffen Reuber | Foto: Köhring

Maria Neumann, Steffen Reuber | Foto: Köhring

Download JPG
Rosmarie Brücher | Foto: Köhring

Rosmarie Brücher | Foto: Köhring

Download JPG

 

Albert Bork, Fabio Menéndez, Martin Bross | Foto: Köhring

Albert Bork, Fabio Menéndez, Martin Bross | Foto: Köhring

Download JPG
Christine Sohn | Foto: Köhring

Christine Sohn | Foto: Köhring

Download JPG
Volker Roos, Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Volker Roos, Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Download JPG

 

Rupert J. Seidl, Petra von der Beek | Foto: Köhring

Rupert J. Seidl, Petra von der Beek | Foto: Köhring

Download JPG
Simone Thoma, Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Simone Thoma, Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Download JPG
Gaspard Ochoa-Ruiz, Rosmarie Brücher, Dorothee Lindner |  Foto: Köhring

Gaspard Ochoa-Ruiz, Rosmarie Brücher, Dorothee Lindner | Foto: Köhring

Download JPG

 

Dorothee Lindner, Steffen Reuber | Foto: Köhring

Dorothee Lindner, Steffen Reuber | Foto: Köhring

Download JPG

Die Wupper - Eine Performance

Roberto Ciulli |Foto: Hoppe

Roberto Ciulli |Foto: Hoppe

Download JPG
Luce Höeltzener, Roberto Ciulli, Manon Charrier | Foto: Hoppe

Luce Höeltzener, Roberto Ciulli, Manon Charrier | Foto: Hoppe

Download JPG
Roberto Ciulli | Foto: Hoppe

Roberto Ciulli | Foto: Hoppe

Download JPG

 

Steffen Reuber, Simone Thoma | Foto: Hoppe

Steffen Reuber, Simone Thoma | Foto: Hoppe

Download JPG
Klaus Herzog, Petra von der Beek, Steffen Reuber, Roberto Ciulli, Simone Thoma, Bettina Kerl | Foto: Hoppe

Klaus Herzog, Petra von der Beek, Steffen Reuber, Roberto Ciulli, Simone Thoma, Bettina Kerl | Foto: Hoppe

Download JPG
Bettina Kerl, Katrin Hauptmann, Albert Bork, Luce Höeltzener, Rosmarie Brücher | Foto: Hoppe

Bettina Kerl, Katrin Hauptmann, Albert Bork, Luce Höeltzener, Rosmarie Brücher | Foto: Hoppe

Download JPG

 

Petra von der Beek, Dagmar Geppert, Achim Buch | Foto: Hoppe

Petra von der Beek, Dagmar Geppert, Achim Buch | Foto: Hoppe

Download JPG
Dagmar Geppert, Achim Buch | Foto: Hoppe

Dagmar Geppert, Achim Buch | Foto: Hoppe

Download JPG
Bettina Kerl, Peter Kapusta | Foto: Hoppe

Bettina Kerl, Peter Kapusta | Foto: Hoppe

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Hoppe

Ensemble | Foto: Hoppe

Download JPG
Ensemble | Foto: Hoppe

Ensemble | Foto: Hoppe

Download JPG
Peter Kapusta, Albert Bork, Dagmar Geppert, Rosmarie Brücher, Petra von der Beek | Foto: Hoppe

Peter Kapusta, Albert Bork, Dagmar Geppert, Rosmarie Brücher, Petra von der Beek | Foto: Hoppe

Download JPG

 

Manon Charrier, Volker Roos, Katrin Hauptmann, Luce Höeltzener, Achim  Buch, Albert Bork | Foto: Hoppe

Manon Charrier, Volker Roos, Katrin Hauptmann, Luce Höeltzener, Achim Buch, Albert Bork | Foto: Hoppe

Download JPG
Rosmarie Brücher, Katrin Hauptmann, Fabio Menéndez | Foto: Hoppe

Rosmarie Brücher, Katrin Hauptmann, Fabio Menéndez | Foto: Hoppe

Download JPG
Albert Bork, Klaus Herzog, Fabio Menéndez | Foto: Hoppe

Albert Bork, Klaus Herzog, Fabio Menéndez | Foto: Hoppe

Download JPG

 

Katrin Hauptmann, Roberto Ciulli | Foto: Hoppe

Katrin Hauptmann, Roberto Ciulli | Foto: Hoppe

Download JPG

DIESE GESPENSTER

Peter Kapusta, Klaus Herzog | Foto: Maron

Peter Kapusta, Klaus Herzog | Foto: Maron

Download JPG
Klaus Herzog | Foto: Köhring

Klaus Herzog | Foto: Köhring

Download JPG
Klaus Herzog, Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Klaus Herzog, Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Download JPG

 

Steffen Reuber | Foto: Köhring

Steffen Reuber | Foto: Köhring

Download JPG
Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Download JPG
Simone Thoma | Foto: Köhring

Simone Thoma | Foto: Köhring

Download JPG

 

Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Download JPG
Maria Neumann, Rupert J. Seidl | Foto: Nugis

Maria Neumann, Rupert J. Seidl | Foto: Nugis

Download JPG
Albana Agaj, Albert Bork, Rosemarie Brücher | Foto: Köhring

Albana Agaj, Albert Bork, Rosemarie Brücher | Foto: Köhring

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG

DOÑA ROSITA ODER DIE SPRACHE DER BLUMEN

Steffen Reuber, Volker Roos | Foto: Köhring

Steffen Reuber, Volker Roos | Foto: Köhring

Download JPG
Rosmarie Brücher, Petra von der Beek | Foto: Köhring

Rosmarie Brücher, Petra von der Beek | Foto: Köhring

Download JPG
Simone Thoma, Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Simone Thoma, Fabio Menéndez | Foto: Köhring

Download JPG

 

Simone Thoma | Foto: Köhring

Simone Thoma | Foto: Köhring

Download JPG
Albert Bork | Foto: Köhring

Albert Bork | Foto: Köhring

Download JPG
Klaus Herzog | Foto: Köhring

Klaus Herzog | Foto: Köhring

Download JPG

 

Volker Roos, Rosmarie Brücher | Foto: Köhring

Volker Roos, Rosmarie Brücher | Foto: Köhring

Download JPG
Albert Bork, Fabio Menéndez, Rosmarie Brücher | Foto: Köhring

Albert Bork, Fabio Menéndez, Rosmarie Brücher | Foto: Köhring

Download JPG

ECONOMANIA

Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG
Dagmar Geppert, Ferhat Keskin | Foto: Köhring

Dagmar Geppert, Ferhat Keskin | Foto: Köhring

Download JPG
Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Köhring

Ensemble | Foto: Köhring

Download JPG
Petra von der Beek, Asli Can Kortan | Foto: Köhring

Petra von der Beek, Asli Can Kortan | Foto: Köhring

Download JPG

EINES LANGEN TAGES REISE IN DIE NACHT

Fabio Menéndez, Marco Leibnitz, Klaus Herzog, Simone Thoma; Foto: Joachim Schmitz

Fabio Menéndez, Marco Leibnitz, Klaus Herzog, Simone Thoma; Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Klaus Herzog, Simone Thoma; 
Foto: Joachim Schmitz

Klaus Herzog, Simone Thoma; Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Marco Leibnitz, Klaus Herzog, Simone Thoma;
Foto : Joachim Schmitz

Marco Leibnitz, Klaus Herzog, Simone Thoma; Foto : Joachim Schmitz

Download JPG

 

Fabio Menéndez, Marco Leibnitz, Klaus Herzog;
Foto: Joachim Schmitz

Fabio Menéndez, Marco Leibnitz, Klaus Herzog; Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Fabio Menéndez, Marco Leibnitz, Klaus Herzog, Simone Thoma;
Foto: Joachim Schmitz

Fabio Menéndez, Marco Leibnitz, Klaus Herzog, Simone Thoma; Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Klaus Herzog, Fabio Menéndez;
Foto: Joachim Schmitz

Klaus Herzog, Fabio Menéndez; Foto: Joachim Schmitz

Download JPG

 

Marco Leibnitz;
Foto: Joachim Schmitz

Marco Leibnitz; Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Marco Leibnitz, Fabio Menéndez;
Foto: Joachim Schmitz

Marco Leibnitz, Fabio Menéndez; Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Simone Thoma;
Foto: Joachim Schmitz

Simone Thoma; Foto: Joachim Schmitz

Download JPG

Es geht immer besser, besser – immer besser ...EIN TANZVERGNÜGEN

Albert Bork

Albert Bork

Download JPG
Roberto Ciulli

Roberto Ciulli

Download JPG
Simone Thoma

Simone Thoma

Download JPG

 

Petra von der Beek, Albert Bork

Petra von der Beek, Albert Bork

Download JPG

FASSBINDER

Simone Thoma, Gabriella Weber / Photo: Andreas Köhring

Simone Thoma, Gabriella Weber

Download JPG
Volker Roos, Simone Thoma / Photo: Andreas Köhring

Volker Roos, Simone Thoma

Download JPG
S. Reuber, P. von der Beek, A. Bork, C. Sohn, V. Roos / Photo: A. Köhring

S. Reuber, P. von der Beek, A. Bork, C. Sohn, V. Roos

Download JPG

 

Carlotta Salamon, Simone Thoma / Photo: Andreas Köhring

Carlotta Salamon, Simone Thoma

Download JPG
Rupert J. Seidl, Simone Thoma, Marco Leibnitz / Photo: Andreas Köhring

Rupert J. Seidl, Simone Thoma, Marco Leibnitz

Download JPG
Steffen Reuber / Photo: Andreas Köhring

Steffen Reuber

Download JPG

 

Fabio Menéndez / Photo: Andreas Köhring

Fabio Menéndez

Download JPG

GOTT

Ferhat Keskin, Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Ferhat Keskin, Rupert J. Seidl | Foto: Köhring

Download JPG
Volker Roos | Foto: Köhring

Volker Roos | Foto: Köhring

Download JPG
Steffen Reuber | Foto: Köhring

Steffen Reuber | Foto: Köhring

Download JPG

HEILIG ABEND

Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG
Dagmar Geppert, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Dagmar Geppert, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Download JPG
Dagmar Geppert, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Dagmar Geppert, Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Peter Kapusta, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Peter Kapusta, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG
Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Steffen Reuber | Foto: Schmitz

Download JPG
Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG
Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG
Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Steffen Reuber, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG

HELDEN_1

Albana Agaj, Petra von der Beek, Fabio Menéndez/ Foto: A. Köhring

Albana Agaj, Petra von der Beek, Fabio Menéndez

Download JPG
Martin Bross, Petra von der Beek/ Foto: A. Köhring

Martin Bross, Petra von der Beek

Download JPG
Albana Agaj, Fabio Menéndez/ Foto: A.Köhring

Albana Agaj, Fabio Menéndez

Download JPG

 

Simone Thoma, Martin Bross, Albana Agaj, Fabio Menéndez/ Foto: A. Köhring

Simone Thoma, Martin Bross, Albana Agaj, Fabio Menéndez

Download JPG
Petra von der Beek, Albana Agaj/ Foto: A.Köhring

Petra von der Beek, Albana Agaj

Download JPG
Albana Agaj, Martin Bross/ Foto: A.Köhring

Albana Agaj, Martin Bross

Download JPG

 

Klaus Herzog, Albana Agaj, Fabio Menéndez, Petra von der Beek/ Foto: A.Köhring

Klaus Herzog, Albana Agaj, Fabio Menéndez, Petra von der Beek

Download JPG
Simone Thoma, Albana Agaj/ Foto: A.Köhring

Simone Thoma, Albana Agaj

Download JPG

IMMER NOCH STURM

Simone Thoma, Volker Roos, Petra von der Beek, Foto: Christian Brachwitz

Simone Thoma, Volker Roos, Petra von der Beek, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG
Ensemble, Foto: Christian Brachwitz

Ensemble, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG
Albert Bork, Volker Roos, Foto: Christian Brachwitz

Albert Bork, Volker Roos, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG

 

Ensemble, Foto: Christian Brachwitz

Ensemble, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG
Simone Thoma, Foto: Christian Brachwitz

Simone Thoma, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG
Ensemble, Foto: Christian Brachwitz

Ensemble, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG

 

Marco Leibnitz, Volker Roos, Foto: Christian Brachwitz

Marco Leibnitz, Volker Roos, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG
Ensemble, Foto: Christian Brachwitz

Ensemble, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG
Dagmar Geppert, Volker Roos, Foto: Christian Brachwitz

Dagmar Geppert, Volker Roos, Foto: Christian Brachwitz

Download JPG

KAOS

Ensemble | Foto: A. Köhring

Ensemble | Foto: A. Köhring

Download JPG
Ensemble | Foto: A. Köhring

Ensemble | Foto: A. Köhring

Download JPG
Ensemble | Foto: A. Köhring

Ensemble | Foto: A. Köhring

Download JPG

 

Simone Thoma, Petra von der Beek, Dagmar Geppert | Foto: A. Köhring

Simone Thoma, Petra von der Beek, Dagmar Geppert | Foto: A. Köhring

Download JPG
Simone Thoma | Foto: A. Köhring

Simone Thoma | Foto: A. Köhring

Download JPG
Renate Grimaldi, Fabio Menéndez | Foto: A. Köhring

Renate Grimaldi, Fabio Menéndez | Foto: A. Köhring

Download JPG

 

K. Herzog, R.J. Seidl, A. Bork, P. Kapusta, F. Menéndez | Foto: A. Köhring

K. Herzog, R.J. Seidl, A. Bork, P. Kapusta, F. Menéndez | Foto: A. Köhring

Download JPG

KASPAR

Photo: Andreas Köhring

Photo: Andreas Köhring

Download JPG
R. Brücher, R. Seidl, S. Thoma, Foto: R. Grittner

R. Brücher, R. Seidl, S. Thoma, Foto: R. Grittner

Download JPG
V. Roos, M. Neumann, Foto: Andreas Köhring

V. Roos, M. Neumann, Foto: Andreas Köhring

Download JPG

 

Ensemble, Foto: R. Grittner

Ensemble, Foto: R. Grittner

Download JPG
M. Neumann, S. Reuber, F. Menéndez, V. Roos, Foto: R. Grittner

M. Neumann, S. Reuber, F. Menéndez, V. Roos, Foto: R. Grittner

Download JPG
Foto: R. Grittner

Foto: R. Grittner

Download JPG

 

M. Neumann, R. Seidl, Foto: R. Grittner

M. Neumann, R. Seidl, Foto: R. Grittner

Download JPG
M. Neumann, S. Thoma, Foto: R. Grittner

M. Neumann, S. Thoma, Foto: R. Grittner

Download JPG

KÖNIG LEAR

Ensemble

Ensemble

Download JPG
Simone Thoma, Volker Roos

Simone Thoma, Volker Roos

Download JPG
Fabio Menéndez, Albert Bork, Petra von der Beek

Fabio Menéndez, Albert Bork, Petra von der Beek

Download JPG

 

Dorothee Lindner, Fabio Menéndez, Volker Ross, Albert Bork, Petra von der Beek

Dorothee Lindner, Fabio Menéndez, Volker Ross, Albert Bork, Petra von der Beek

Download JPG

König Ubu # Am Königsweg

Ensemble, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Ensemble, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG
UBU | Foto: Schmitz

UBU | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Ensemble, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Thomas Schweiberer | Foto: Schmitz

Thomas Schweiberer | Foto: Schmitz

Download JPG
Thomas Schweiberer | Foto: Schmitz

Thomas Schweiberer | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Simone Thoma, Rupert J. Seidl | Foto: Schmitz

Simone Thoma, Rupert J. Seidl | Foto: Schmitz

Download JPG
Simone Thoma | Foto: Schmitz

Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG

Leonce und Lena

Foto: Volker Herold

Foto: Volker Herold

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Peter Kapusta, Thomas Schweiberer, Rupert J. Seidl, Klaus Herzog | Foto: Schmitz

Peter Kapusta, Thomas Schweiberer, Rupert J. Seidl, Klaus Herzog | Foto: Schmitz

Download JPG
Fabio Menéndez, Thomas Schweiberer | Foto: Schmitz

Fabio Menéndez, Thomas Schweiberer | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Fabio Menéndez, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Fabio Menéndez, Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Download JPG
Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Gabriella Weber | Foto: Schmitz

Download JPG
Gabriella Weber, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Gabriella Weber, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG

LIEBESKONZIL

Ensemble / Photo: Andreas Köhring

Ensemble

Download JPG
Ensemble / Photo: Andreas Köhring

Ensemble

Download JPG
Simone Thoma / Photo: Andreas Köhring

Simone Thoma

Download JPG

 

Rupert J. Seidl, Marco Leibnitz, Fabio Menéndez / Photo: Andreas Köhring

Rupert J. Seidl, Marco Leibnitz, Fabio Menéndez

Download JPG
Steffen Reuber / Photo: Andreas Köhring

Steffen Reuber

Download JPG
Rosmarie Brücher, Rupert J. Seidl / Photo: Andreas Köhring

Rosmarie Brücher, Rupert J. Seidl

Download JPG

 

Volker Roos, Fabio Menéndez, Peter Kapusta, Klaus Herzog / Photo: Andreas Köhring

Volker Roos, Fabio Menéndez, Peter Kapusta, Klaus Herzog

Download JPG

MINNA VON BARNHELM

Dagmar Geppert, Steffen Reuber, Simone Thoma | Foto: A. Köhring

Dagmar Geppert, Steffen Reuber, Simone Thoma | Foto: A. Köhring

Download JPG
Volker Roos, Klaus Herzog, Steffen Reuber | Foto: A. Köhring

Volker Roos, Klaus Herzog, Steffen Reuber | Foto: A. Köhring

Download JPG
Simone Thoma, Dagmar Geppert | Foto: A. Köhring

Simone Thoma, Dagmar Geppert | Foto: A. Köhring

Download JPG

 

Fabio Menéndez, Dagmar Geppert | Foto: A. Köhring

Fabio Menéndez, Dagmar Geppert | Foto: A. Köhring

Download JPG
Fabio Menéndez, Steffen Reuber | Foto: A. Köhring

Fabio Menéndez, Steffen Reuber | Foto: A. Köhring

Download JPG
Simone Thoma, Dagmar Geppert, Petra von der Beek | Foto: A. Köhring

Simone Thoma, Dagmar Geppert, Petra von der Beek | Foto: A. Köhring

Download JPG

 

Dagmar Geppert, Simone Thoma, Klaus Herzog | Foto: A. Köhring

Dagmar Geppert, Simone Thoma, Klaus Herzog | Foto: A. Köhring

Download JPG
Fabio Menéndez, Dagmar Geppert, Volker Roos, Simone Thoma | Foto: A. Köhring

Fabio Menéndez, Dagmar Geppert, Volker Roos, Simone Thoma | Foto: A. Köhring

Download JPG
Simone Thoma, Klaus Herzog | Foto: A. Köhring

Simone Thoma, Klaus Herzog | Foto: A. Köhring

Download JPG

MONSIEUR CHASSE ODER WIE MAN HASEN JAGT

P.v.d.Beek, E.Meder, K.Herzog, C.Salamon, C.Gesthuisen / Photo: Andreas Köhring

P.v.d.Beek, E.Meder, K.Herzog, C.Salamon, C.Gesthuisen

Download JPG
Steffen Reuber (Moricet), Albert Bork (Duchotel) / Photo: Andreas Köhring

Steffen Reuber (Moricet), Albert Bork (Duchotel)

Download JPG
Marco Leibnitz (Gontran), Steffen Reuber (Moricet) / Photo: Andreas Köhring

Marco Leibnitz (Gontran), Steffen Reuber (Moricet)

Download JPG

 

Rupert J. Seidl (Cassagne) / Photo: Andreas Köhring

Rupert J. Seidl (Cassagne)

Download JPG
Volker Roos (Madame Latour) / Photo: Andreas Köhring

Volker Roos (Madame Latour)

Download JPG
Albert Bork (Duchotel), Petra von der Beek (Léontine) / Photo: Andreas Köhring

Albert Bork (Duchotel), Petra von der Beek (Léontine)

Download JPG

 

Steffen Reuber (Moricet), Petra von der Beek (Léontine) / Photo: Andreas Köhring

Steffen Reuber (Moricet), Petra von der Beek (Léontine)

Download JPG
Petra von der Beek (Léontine) / Photo: Andreas Köhring

Petra von der Beek (Léontine)

Download JPG
Petra von der Beek (Léontine), Volker Roos (Madame Latour)

Petra von der Beek (Léontine), Volker Roos (Madame Latour)

Download JPG

Peer Gynt

Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG
Maria Neumann | Foto: Schmitz

Maria Neumann | Foto: Schmitz

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz (Probenfoto)

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz (Probenfoto)

Download JPG

 

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG
Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Maria Neumann, Roberto Ciulli | Foto: Schmitz

Download JPG

Polizei

Axel Strothmann, Roberto Ciulli Foto: Joachim Schmitz

Axel Strothmann, Roberto Ciulli Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Albert Bork, Steffen Reuber, Petra von der Beek, Axel Strothmann Foto: Joachim Schmitz

Albert Bork, Steffen Reuber, Petra von der Beek, Axel Strothmann Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Steffen Reuber, Dagmar Geppert Foto: Joachim Schmitz

Steffen Reuber, Dagmar Geppert Foto: Joachim Schmitz

Download JPG

 

Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Download JPG

 

Albert Bork, Steffen Reuber, Petra von der Beek, Roberto Ciulli Foto: Joachim Schmitz

Albert Bork, Steffen Reuber, Petra von der Beek, Roberto Ciulli Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Albert Bork, Steffen Reuber Foto: Joachim Schmitz

Albert Bork, Steffen Reuber Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Download JPG

 

Petra von der Beek, Steffen Reuber, Dagmar Geppert, Axel Strothmann Foto: Joachim Schmitz

Petra von der Beek, Steffen Reuber, Dagmar Geppert, Axel Strothmann Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Albert Bork, Roberto Ciulli Foto: Joachim Schmitz

Albert Bork, Roberto Ciulli Foto: Joachim Schmitz

Download JPG
Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Ensemble Foto: Joachim Schmitz

Download JPG

 

Steffen Reuber, Petra von der Beek, Albert Bork Foto: Joachim Schmitz

Steffen Reuber, Petra von der Beek, Albert Bork Foto: Joachim Schmitz

Download JPG

Quartett

Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG
Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG
Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG

 

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG
Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG
Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG

 

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG
Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG
Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG

 

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Petra von der Beek, Jubril Sulaimon | Foto: Grittner

Download JPG

RÜCKKEHR IN DIE WÜSTE

Simone Thoma, Dagmar Geppert [Foto Joachim Schmitz]

Simone Thoma, Dagmar Geppert [Foto Joachim Schmitz]

Download JPG
Petra von der Beek, Steffen Reuber [Foto Joachim Schmitz]

Petra von der Beek, Steffen Reuber [Foto Joachim Schmitz]

Download JPG
Rupert J. Seidl, Steffen Reuber, Klaus Herzog [Foto Joachim Schmitz]

Rupert J. Seidl, Steffen Reuber, Klaus Herzog [Foto Joachim Schmitz]

Download JPG

 

Steffen Reuber; Jubril Sulaimon [Foto Joachim Schmitz]

Steffen Reuber; Jubril Sulaimon [Foto Joachim Schmitz]

Download JPG
Petra von der Beek, Steffen Reuber [Foto Joachim Schmitz]

Petra von der Beek, Steffen Reuber [Foto Joachim Schmitz]

Download JPG
Steffen Reuber, Albert Bork, Oliver El-Fayoumy (liegend) [Foto: Joachim Schmitz]

Steffen Reuber, Albert Bork, Oliver El-Fayoumy (liegend) [Foto: Joachim Schmitz]

Download JPG

 

Albert Bork, Marco Leibnitz [Foto: Joachim Schmitz]

Albert Bork, Marco Leibnitz [Foto: Joachim Schmitz]

Download JPG
Rosmarie Brücher, Oliver El-Fayoumy [Foto: Joachim Schmitz]

Rosmarie Brücher, Oliver El-Fayoumy [Foto: Joachim Schmitz]

Download JPG
Steffen Reuber, Jubril Sulaimon [Foto Joachim Schmitz]

Steffen Reuber, Jubril Sulaimon [Foto Joachim Schmitz]

Download JPG

Sirenengesang

Petra von der Beek, Fabio Menéndez/Photo: Matthias Horn

Petra von der Beek, Fabio Menéndez

Download JPG
Steffen Reuber, Klaus Herzog / Photo: Matthias Horn

Steffen Reuber, Klaus Herzog

Download JPG
Christine Sohn / Photo: Matthias Horn

Christine Sohn

Download JPG

 

Marco Leibnitz / Photo: Matthias Horn

Marco Leibnitz

Download JPG
Simone Thoma / Photo: Matthias Horn

Simone Thoma

Download JPG
Fabio Menéndez, Peter Kapusta, Steffen Reuber, Albert Bork / Photo: Matthias Horn

Fabio Menéndez, Peter Kapusta, Steffen Reuber, Albert Bork

Download JPG

Tod

Albert Bork | Foto: Schmitz

Albert Bork | Foto: Schmitz

Download JPG
Petra von der Beek, Albert Bork | Foto: Schmitz

Petra von der Beek, Albert Bork | Foto: Schmitz

Download JPG
Albert Bork | Foto: Schmitz

Albert Bork | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Albert Bork, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Albert Bork, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Download JPG
Albert Bork, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Albert Bork, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Download JPG
Albert Bork, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Albert Bork, Petra von der Beek | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Albert Bork, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Albert Bork, Dagmar Geppert | Foto: Schmitz

Download JPG
Albert Bork, Dagmar Geppert, Rupert J. Seidl | Foto: Schmitz

Albert Bork, Dagmar Geppert, Rupert J. Seidl | Foto: Schmitz

Download JPG
Albert Bork, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Albert Bork, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG
Ensemble | Foto: Schmitz

Ensemble | Foto: Schmitz

Download JPG

 

Fabio Menéndez, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Fabio Menéndez, Simone Thoma | Foto: Schmitz

Download JPG
Steffen Reuber, Peter Kapusta | Foto: Schmitz

Steffen Reuber, Peter Kapusta | Foto: Schmitz

Download JPG

TRAUMNOVELLE

Ensemble / Photo: Andreas Köhring

Ensemble

Download JPG
Rosmarie Brücher, Peter Kapusta, Roberto Ciulli / Photo: Andreas Köhring

Rosmarie Brücher, Peter Kapusta, Roberto Ciulli

Download JPG
Klaus Herzog, Petra von der Beek, Albert Bork / Photo: Andreas Köhring

Klaus Herzog, Petra von der Beek, Albert Bork

Download JPG

Treppe nach oben

Steffen Reuber/ Photo: A. Köhring

Steffen Reuber

Download JPG
Steffen Reuber, Ensemble /Photo:A.Köhring

Steffen Reuber, Ensemble

Download JPG
Steffen Reuber, Simone Thoma, Fabio Menéndez, Ensemble / Photo: A. Köhring

Steffen Reuber, Simone Thoma, Fabio Menéndez, Ensemble

Download JPG

 

Simone Thoma/ Photo: A. Köhring

Simone Thoma

Download JPG
Simone Thoma/Photo: A. Köhring

Simone Thoma

Download JPG
Steffen Reuber, Simone Thoma /Photo: A. Köhring

Steffen Reuber, Simone Thoma

Download JPG

 

Steffen Reuber/ Photo: A. Köhring

Steffen Reuber

Download JPG
Albert Bork, Steffen Reuber /Photo: A. Köhring

Albert Bork, Steffen Reuber

Download JPG
Simone Thoma, Ensemble/ Photo: A. Köhring

Simone Thoma, Ensemble

Download JPG

VERBRECHEN

Fabio Menéndez, Foto: A. Köhring

Fabio Menéndez, Foto: A. Köhring

Download JPG
Fabio Menéndez, Foto: A. Köhring

Fabio Menéndez, Foto: A. Köhring

Download JPG
Ensemble, Foto: A. Köhring

Ensemble, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

Simone Thoma, Steffen Reuber, Petra von der Beek, Foto: A. Köhring

Simone Thoma, Steffen Reuber, Petra von der Beek, Foto: A. Köhring

Download JPG
Steffen Reuber, Fabio Menéndez, Petra von der Beek, Simone Thoma, Foto: A. Köhring

Steffen Reuber, Fabio Menéndez, Petra von der Beek, Simone Thoma, Foto: A. Köhring

Download JPG
Steffen Reuber, Petra von der Beek, Simone Thoma, Foto: A. Köhring

Steffen Reuber, Petra von der Beek, Simone Thoma, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

Steffen Reuber, Fabio Menéndez, Foto: A. Köhring

Steffen Reuber, Fabio Menéndez, Foto: A. Köhring

Download JPG
Fabio Menéndez, Albert Bork, Foto: A. Köhring

Fabio Menéndez, Albert Bork, Foto: A. Köhring

Download JPG

VERRÜCKT

Volker Roos, Albert Bork, Petra von der Beek / Photo Knut Maron

Volker Roos, Albert Bork, Petra von der Beek

Download JPG
Steffen Reuber / Foto Knut Maron

Steffen Reuber

Download JPG
Simone Thoma / Photo Knut Maron

Simone Thoma

Download JPG

 

Albert Bork, Ferhade Feqi, Peter Kapusta / Photo Knut Maron

Albert Bork, Ferhade Feqi, Peter Kapusta

Download JPG
Volker Roos, Ferhade Feqi, Steffen Reuber, Albert Bork, Peter Kapusta / Photo Knut Maron

Volker Roos, Ferhade Feqi, Steffen Reuber, Albert Bork, Peter Kapusta

Download JPG

WAS IHR WOLLT

Klaus Herzog, Foto: A. Köhring

Klaus Herzog, Foto: A. Köhring

Download JPG
Gabriella Weber, Foto: A. Köhring

Gabriella Weber, Foto: A. Köhring

Download JPG
Ensemble, Foto: A. Köhring

Ensemble, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

Ensemble, Foto: A. Köhring

Ensemble, Foto: A. Köhring

Download JPG
M. Leibnitz, F. Menéndez, Foto: A. Köhring

M. Leibnitz, F. Menéndez, Foto: A. Köhring

Download JPG
M. Leibnitz, K. Herzog, Foto: A. Köhring

M. Leibnitz, K. Herzog, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

S. Reuber, S. Thoma, Foto: A. Köhring

S. Reuber, S. Thoma, Foto: A. Köhring

Download JPG
T. Rose, V. Roos, Foto: A. Köhring

T. Rose, V. Roos, Foto: A. Köhring

Download JPG
S. Reuber, F. Menéndez, G. Weber, K. Herzog, Foto: A. Köhring

S. Reuber, F. Menéndez, G. Weber, K. Herzog, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

V. Roos, R. Seidl, Foto: A. Köhring

V. Roos, R. Seidl, Foto: A. Köhring

Download JPG
S. Thoma, Foto: A. Köhring

S. Thoma, Foto: A. Köhring

Download JPG
S. Reuber, V. Roos, K. Herzog, F. Menéndez, G. Weber, Foto: A. Köhring

S. Reuber, V. Roos, K. Herzog, F. Menéndez, G. Weber, Foto: A. Köhring

Download JPG

Wer hat meine Schuhe vergraben?

Ensemble / Photo: Andreas Köhring

Ensemble

Download JPG
Photo: Andreas Köhring

Photo: Andreas Köhring

Download JPG
Ensemble / Photo: Andreas Köhring

Ensemble

Download JPG

 

Ensemble / Photo: Andreas Köhring

Ensemble

Download JPG
Simone Thoma /Photo: Andreas Köhring

Simone Thoma

Download JPG

WOYZECK EIN MUSIKALISCHER FALL

D. Geppert, R. J. Seidl, Foto: A. Köhring

D. Geppert, R. J. Seidl, Foto: A. Köhring

Download JPG
Ensemble, Foto: A. Köhring

Ensemble, Foto: A. Köhring

Download JPG
Ensemble, Foto: A. Köhring

Ensemble, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

A. Bork, D. Geppert, Foto: A. Köhring

A. Bork, D. Geppert, Foto: A. Köhring

Download JPG
Woyzeck_Bork_Geppert@Köhring

Woyzeck_Bork_Geppert@Köhring

Download JPG
D. Geppert, K.Mahmoudi, F. Menéndez, R. J. Seidl, Foto: A. Köhring

D. Geppert, K.Mahmoudi, F. Menéndez, R. J. Seidl, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

D. Geppert, K. Mahmoudi, R. J. Seidl, Foto: A. Köhring

D. Geppert, K. Mahmoudi, R. J. Seidl, Foto: A. Köhring

Download JPG
Ensemble, Foto: A. Köhring

Ensemble, Foto: A. Köhring

Download JPG
K. Mahmoudi, Foto: A. Köhring

K. Mahmoudi, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

Peter Kapusta, Foto: A. Köhring

Peter Kapusta, Foto: A. Köhring

Download JPG
R. J. Seidl, S. Reuber, Foto: A. Köhring

R. J. Seidl, S. Reuber, Foto: A. Köhring

Download JPG
Rupert J. Seidl, Foto: A. Köhring

Rupert J. Seidl, Foto: A. Köhring

Download JPG

 

Rupert J. Seidl, Foto: A. Köhring

Rupert J. Seidl, Foto: A. Köhring

Download JPG
F. Menéndez, R. J. Seidl, Foto: A. Köhring

F. Menéndez, R. J. Seidl, Foto: A. Köhring

Download JPG
R. J. Seidl, S. Reuber, Foto: A. Köhring

R. J. Seidl, S. Reuber, Foto: A. Köhring

Download JPG

Ya Kebir

Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Download JPG
Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Download JPG
Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Download JPG

 

Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Download JPG
Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Download JPG
Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Amal Omran, Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Download JPG

 

Amal Omran | Foto: G. Bresadola

Amal Omran | Foto: G. Bresadola

Download JPG
Amal Omran | Foto: G. Bresadola

Amal Omran | Foto: G. Bresadola

Download JPG
Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Download JPG

 

Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Houssein Almoreey | Foto: G. Bresadola

Download JPG

Your Love is Fire

@Mohammed Badra

@Mohammed Badra

Download JPG
LOVE_FIRE_Alrashi_Omran@Gianmarco Bresadola.

LOVE_FIRE_Alrashi_Omran@Gianmarco Bresadola.

Download JPG
LOVE_FIRE_Alrashi_@Gianmarco Bresadola.

LOVE_FIRE_Alrashi_@Gianmarco Bresadola.

Download JPG

 

Foto: Mihaela Bodlovic

Foto: Mihaela Bodlovic

Download JPG
LOVE_FIRE_Ensemble_@Gianmarco Bresadola.

LOVE_FIRE_Ensemble_@Gianmarco Bresadola.

Download JPG
LOVE_FIRE_Omran_@Gianmarco Bresadola.

LOVE_FIRE_Omran_@Gianmarco Bresadola.

Download JPG

 

LOVE_FIRE_Omran_Alrashi_Foto@Gianmarco Bresadola.

LOVE_FIRE_Omran_Alrashi_Foto@Gianmarco Bresadola.

Download JPG
Foto: Mihaela Bodlovic

Foto: Mihaela Bodlovic

Download JPG